?

Log in

Previous Entry

Nietzsches aforismen - Deel 1


"Alle Wahrheit ist einfach." - Ist das nicht zwiefach eine Luege? - Friedrich Nietzsche, Götzen-Dämmerung, oder: Wie man mit dem Hammer philosophirt.

Mijns inziens gaan mijnheer Nietzsche hier toch de fout in. Kan men hier spreken van een "leugen in duplo"? Is er niet veeleer sprake van een waarheid in drievoud? Ik analyseer:

1. Waarheid is per definitie niet eenvoudig. Iedere casus die wij "waarheid" plachten te noemen is per definitie een menselijke creatie. Aangezien meerdere subjectieve, door emoties gedreven mensen zich hiermee bezig gaan houden, is iedere waarheid per definitie veelvormig en complex. Dit lijkt me vrij vanzelfsprekend en behoeft dan ook geen verdere analyse.

2. Eenvoud is per definitie geen waarheid: Wanneer wij met een eenvoudige stelling geconfronteerd worden, hebben wij altijd te maken met een generalisatie of simplificatie en dus vervorming en verkrachting van een waarheid: een onwaarheid dus! Een uitspraak over alle waarheid (alsof waarheid één consistente monoliet is!), zoals in dit geval, is dus helemaal een vereenvoudiging en hiermee een verkrachting van deze waarheid.

3. Waarheid is niet [an Sich]: Parmenides en Kant en Fichte na hem zagen reeds dat als er al zoiets als absolute, noumenale werkelijkheid bestaat, deze voor de mens ontoegankelijk is. Wij hebben immers enkel toegang tot "kennis" middels onze imperfecte en niet als zijnde correct functionerend te garanderen. Wij hebben dus geen empirisch te verdedigen reden om aan te nemen dat waarheid is. (zie ook Nietzsches Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne)

Comments

( 1 comment — Leave a comment )
adein_y4
Jan. 4th, 2011 11:38 am (UTC)
hai
Hey, dit komt misschien nogal onverwacht, maar wil je misschien bij mijn groep 't Zegel der Rede? Ik zag twee van je sonnetten die ik wel interessant vond, en nou zie ik dit stukje filosofie :O
De groep is voor verhalen, gedichten, artikels en discussies in het Nederlands, dus dus.. Ik zou je heel graag in mijn groep willen :O !!
Denkers zijn altijd welkom! :D
( 1 comment — Leave a comment )